Palubky 

 

 

 
Palubky - třídy palubek ČSN 492110

 

Třída A

DOVOLENO:
černé tužkové suky do 5 mm; zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky,křídlové suky; ojediněle vypadlé a poškozené hranové suky, není-li porušeno krytí; sukové zátky u max. 10% dílců; vytrhaná vlákna v okolí suků do 20% plochy suku; ojediněle smolníky do 2x25 mm nebo stejné plochy; vlasové trhliny; dřeň na 1/3 délky o šířce max. 5mm; obliny na rubové straně není-li, není-li porušena drážka nebo pero; zárost kůry ojediněle do rozměru 5mm x 50 mm nebo stejné plochy.

NEDOVOLENO:
díry po sucích a shnilé suky; napadení houbami a plísní; poškození hmyzem; stopy po prokladech

Třída B

DOVOLENO:
jako třída A navíc mohou obsahovat: ojediněle vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm; zátky po sucích z téhož dřeva; hranové suky bez omezení; smolníky 2x35 mm nebo stejné plochy neomezeně; tři smolníky 6x150 mm na 1m délky; pronikající trhliny (max. 1 mm šířky) do 300 mm; na lícové straně slabé zbarvení; na rubové straně neomezeně.

NEDOVOLENO:
odlupčivé trhliny; napadení houbami a plísněmi; poškození hmyzem

Třída C

Třída C obsahuje dílce, které nesplňují požadavky třídy B. Dílce musí splňovat konečný účel použití.

Třída AB

Je definována jako třída, která obsahuje nejméně 40% dílců třídy A a 60% dílců třídy B.

 

 

OŠETŘENÍ PALUBEK 

 

Dřevěné obklady jsou uměle vysušeny na cca 10-12% vlhkosti. Palubky určené pro vnitřní použití je nutno po dobu minimálně 10 - 14 dnů ( dle jejich tlouštky ) uložit v místnosti jejich použití. 
Palubky ukládáme ve vodorovné poloze , svázané uprostřed a po obou koncích. V případě, že jsou zataveny do folie , je nutno tuto folii odstranit. 
U podlahových palubek postupujeme obdobně, avšak doba jejich uložení v místnosti jejich použití je delší ( vzhledem k jejich tlouštce ) a to minimálně 20 - 30 dnů. Vlhkost podlahových palubek při pokládce by měla dosahovat 8 - 10 % vlhkosti Palubky ukládat pouze do vyschlých prostor - pozor na vlhkost způsobenou zednickými pracemi. Poznámka : palubky a latě se musejí dále ošetřit / upravit / a to buď lakováním nebo mořením.