Dřevěná 3-vrstvá podlaha

 Selská prkna zvaná také jako 1- STRIP-třívrstvá dřevěná podlaha, která díky spojení vrstev na  křižnou vazbu zabezpečuje stabilitu materiálu, tím  pádem je méně náchylná na tvarové změny  vznikající změnou klimatu v interiéru.Pokládka prken muže být plovoucím způsobem nebo celoplošným  lepením, které celkově zvyšuje komfort bydlení.


 Selská prkna v rámci povrchové upravy:surové, lakované, olejované, kartáčované

 Základní rozměry prken:

 15x148x1860mm

 15x189x1860mm